CSATLAKOZZ!
HÍRLEVÉL
2008.03.06

El kell menni szavazni!

Magyarország népszavazás előtt áll. A Szabadság Kör felhívja Magyarország valamennyi választójoggal rendelkező polgárát, hogy - függetlenül attól, hogy miként kíván szavazni - ne féljen élni alkotmányos jogával, és vegyen rész a népszavazáson.

Felszólítjuk a Kormányt és az állami szerveket, hogy tartsák tiszteletben ezen alkotmányos alapjogot, és tegyenek meg mindent, hogy a magyar polgárok éljenek a véleménynyilvánítás e demokratikus eszközével. Az Országos Választási Bizottság feladata a törvényesség, és az alkotmányos jogok érvényesülésének biztosítása.

Felerősödtek olyan hangok, amelyek lebeszélnek minket a népszavazáson való részvételről. A Szabadság Kör vallja, hogy a népszavazás jelentősége túlmutat annak politikai következményein. A népszavazás intézményével való élés a rendszerváltás jelentős vívmánya, a közvetlen demokrácia egyik fontos eszköze. Emlékezzünk arra, hogy a rendszerváltás egy népszavazással kezdődött, nevezetesen a négy igennel. Az a politikus, közéleti személyiség, aki arra kívánja rávenni az állampolgárokat, hogy ilyen fontos, az ország jövőjét jelentős mértékben befolyásoló kérdésben ne éljenek választójogukkal, kiírja magát a demokráciából. A Szabadság Kör nem osztja azon véleményt sem, hogy Magyarországon aránytalanul sok népszavazásra kerül sor. A rendszerváltás óta öt referendumon vettünk részt, ebből kettőt a kormány kezdeményezett.

A Szabadság Kör a leghatározottabban tiltakozik a közpénzek felhasználásával folyó kormányzati propaganda ellen, amely teljes mértékben alkotmányellenes. Ez a kormányzati magatartás sérti az Alkotmánybíróság által a népszavazással összefüggésben előírt valamennyi alkotmányos szervre és a kormányra nevesítve kiterjedő kötelezettséget.

Budapest, 2008. március 6.

Balog Zoltán (teológus, politikus)
Borókai Gábor (újságíró)
Elek István (közíró)
Gál Kinga (jogász, politikus)
Gulyás Gergely (jogász)
Győri Enikő (volt nagykövet, tanácsadó)
Gyürk András (politikus)
Hammerstein Judit (tanácsadó)
Hankiss Ágnes (író, pszichológus)
Hegedűs Zsuzsa (szociológus))
Hidvéghi Balázs (politikai tanácsadó)
Holbok Sándor (jogász)
Kerezsi Loránd (politikai tanácsadó)
Őry Csaba (jogász, politikus)
Panyi Miklós (joghallgató)
Pap Csaba (joghallgató)
Prőhle Gergely (volt nagykövet, tanácsadó)
Segesdi János (alpolgármester)
Szájer József (jogász, politikus)
T. Mészáros András (polgármester)
Torda Eszter (jogász, tanácsadó)

Figyelmébe ajánljuk